תקנון


תקנון וכללי השתתפות לשנת 2014
Eilat shoot out
ספטמבר 8-13, 2014

זו השנה העשירית ברציפות שתחרות הצילום "אילת הים האדום" נערכת באילת.
אנחנו ממליצים לכם המתמודדים לפנות מספר דקות ולקרוא בעיון את כללי ההשתתפות.


כללי
התחרות פתוחה לצלמים חובבים ומקצועיים כאחד.
הצילום עצמו יתבצע באילת במשך 3 ימים, בין התאריכים 9-11 לספטמבר, 2014 .
טקס הסיום של התחרות, שבמהלכו יוכרזו שמות המנצחים הגדולים של התחרות, יתקיים ביום שבת ה-13/9/2014במדשאות מלון פרימה מיוזיק באילת.

הקטגוריות


3 קטגוריות חובבים:
*רק בעלי מצלמות Point and Shoot יוכלו להשתתף בקטגוריות אילו .

1. פורטפוליו של 3 צילומים - הרשמה חינם.
2. צילום מקרו.
3. צילום בעדשה רחבה .
*החובבים יוכלו להשתתף גם ביתר קטגוריות המקצועיים.


3 קטגוריות למקצועיים:
1. פורטפוליו של 5 צילומים.
2. דג השנה - סידרה של 3 צילומים.
3. צילומי אופנה - סידרה של 3 צילומים (מתחת למים).


קטגוריות חביב השופטים ופרס ראש העיר.
כל התמונות שיוגשו על ידי כל המשתתפים ( החבבים והמקצועיים ), מתמודדות גם על על שתי קטגוריות אילו
הרשמה לתחרות

הוראות הגשת הצילומים לצוות השיפוט
1. על המשתתפים להגיש את הצילומים הנבחרים לכל הקטגוריות עד ל"מועד ההגשה הסופי" - יום שישי 12/9/2014, לא יאוחר מהשעה 10.00 בבוקר במרכז הבקרה של התחרות מלון פרימה מיוזיק שבחוף אלמוג.

2. כל קטגוריה תוגש בתיקיה נפרדת עליה יהיה רשום באנגלית שם הקטגוריה ומספר המשתתף. צוות חדר המחשבים ילווה את המתחרים ויספק להם במקום הוראות מפורטות להגשת כל קטגוריה בנפרד.

3. בכל תיקיה יש להגיש את קבצי ה-RAW וה-JPEG ביחד.
לדוגמא: בתיקיה של דג השנה (קטגוריה 2) יוגשו 3 תמונות נבחרות בפורמט JPEG ו-3 תמונות זהות בפורמט RAW – סה"כ 6 תמונות.


כללי השתתפות ב- Eilat Shoot-Out

1. ההרשמה לתחרות תבוצע במרכז הבקרה של התחרות במלון פרימה מיוזיק שבחוף אלמוג אך ורק על גבי טופס ההרשמה הרשמי אותו ניתן להוריד מאתר התחרות, כשהוא ממולא במלואו וחתום ע"י הצלם.
2. בעת קבלת תיק המשתתף באילת יקבלו המשתתפים את ההנחיות הסופיות והמעודכנות ביותר להשתתפות בתחרות. הנחיות אלה הן סופיות ומבטלות כל הנחיה / כלל קודמים.
3. על המשתתפים בכלל הקטגוריות של Eilat shoot-out חל איסור לבצע כל שינוי בקבצים / בתמונות בעזרת תכנות מחשב, או בכל אמצעי אחר!
4. קובץ שיתגלה או שהשופטים ו/או המארגנים יחשדו כי בוצע בו שינוי כלשהו, הקובץ ו/או הצלם עצמו יפסלו מלהשתתף בתחרות. למארגנים ולשופטים שיקול דעת מוחלט לקבוע ולהחליט כי לדעתם נעשה שינוי אסור בתמונה. החלטת השופטים ו/או המארגנים לפסול תמונה ו/או להפסיק השתתפותו של צלם הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
5. אסור למחוק צילומים בכרטיס הזיכרון לפני גיבוי כל הצילומים של אותו כרטיס זיכרון במחשבים של ההפקה. כל הצילומים שצולמו במהלך התחרות חייבים להופיע במחשבי הגיבוי של התחרות.
6.בקטגוריות המקצועיות חל איסור להגיש את אותו צילום או צילום זהה / קרוב ליותר מקטגוריה אחת.
בקטגוריות החובבים מותר להגיש את אותו צילום או צילום זהה שהוגש לקטגורית המקרו או העדשה הרחבה לקטגורית הפורטפוליו .
7. משתתף שלא יקפיד באופן מלא ומוחלט על כל הוראות אילו המארגנים לבדם ו/או בהתאם להמלצת ו/או החלטת השופטים יהיו רשאים לפסול את הצלם מהשתתפות בתחרות. החלטת השופטים ו/או המארגנים לפסול תמונה ו/או להפסיק השתתפותו של צלם הינה סופית, מוחלטת ואינה ניתנת לערעור.
8. ההפקה מעודדת את המשתתפים לגבות את התמונות שלהם מהתחרות במחשבם האישי (בנוסף על מחשבי ההפקה), כך שאת תהליך המיון והבחירה של התמונות יוכלו לבצע על מחשבם האישי. עם זאת נציין, כי על אותם משתתפים חלה המחויבות להעביר להפקה את התמונות הנבחרות שלהם, עד ל"מועד ההגשה הסופי".
9. בנוסף לשעות הפעילות הרגילות, ביום חמישי ה-11/9/2014 יהיה חדר המחשבים הממוקם במלון פרימה מיוזיק פתוח לרשות המשתתפים לבחירה והגשת צילומים עד השעות המאוחרות של הלילה.
10. חל איסור מוחלט לפנות בעל פה אל שופטי התחרות. כל פניה אל השופטים תעשה בכתב ובאמצעות אנשי ההפקה היושבים במרכז הבקרה שבחדר המחשבים במועדון מנטה. פניות אל השופטים ותשובות השופטים יפורסמו בפני כל משתתפי התחרות בגילוי מלא.
11. צלם שזכה פעמיים (בתחרויות העבר) באותה קטגוריה יהייה רשאי להשתתף שוב באותה קטגוריה לאחר 3 שנות המתנה. אך רשאי להשתתף בקטגוריות אחרות שבתחרות.
12. צילומים בקטגורית האופנה בלבד יותרו באזור צילום מוגבל, מצפון לגדר השמורה ובתאום עם נציג הרשות עומרי זליגמן 057-6926493 או זיו נדר 050-3371219.

צוות השיפוט לאילת והתחרות העולמית
צילומי סטילס:

יו"ר צוות השיפוט: רוני סופר - ישראל.
שלמה כהן - ישראל, ג'ן מורגן מאנגליה, אלברטו מורו פליקוני - איטליה, עמוס נחום מארה"ב , טוני מלמקויסט – שבדיה.

ווידיאו קליפ:
יו"ר צוות השיפוט: כריסטיאן פטרון – צרפת.
אוסקו פוקילה - פינלנד , פיל שמחה – שוויץ.

*עקב אילוצים יכול לבוא שינוי בהרכב צוות השופטים.


פרסים:
1. רשימת הפרסים מתעדכנת מעת לעת והרשימה הסופית תפורסם ב-20/8/2014 .
2. הפרסים ניתנים לזוכים באופן אישי ורק הם יכולים לממש את הזכייה. חל איסור על פרסום וניסיון מכירת הפרס באמצעות פורומים למיניהם באינטרנט ו/או בכל אמצעי אחר.
3. הפרסים לטיולי צלילה אינם כוללים טיסות, מיסים או אגרות לרשויות מקומיות ושאר היטלים ומיסים אלא אם צוין במפורש על ידי נותני החסות.
4. הפרסים אינם כוללים הוצאות משלוח, מיסי יבוא או היטלים שיחולו על הזוכים בארצם.
5. למען הסדר הטוב יצוין שבמעמד הענקת חלק מהפרסים (בטקס סיום התחרות), יקבלו אותם הזוכים מכתב או שובר מנותן החסות המתארים את טיבו של הפרס והתנאים והפרס יועבר לזוכים במועד מאוחר יותר.
6. צלם שיעבור על אחד או יותר מהכללים המצוינים, המארגנים או נותני החסות, לפי שיקול דעתם המוחלט, יהיו רשאיים לפסול אותו מקבלת הפרס. החלטת המארגנים תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.השימוש בצילומים:
1. המשתתפים מאשרים, בעצם ההרשמה לתחרות, את השכפול והשימוש בצילומיהם שצולמו במהלך התחרות לרבות בכסוי צילום התחרות מעל המים ומתחת ו/או הוגשו לקטגוריות השונות לטובת סיקור תקשורתי ישראלי ובין לאומי של התחרות בעיתונות, בערוצי הטלוויזיה ובכל מדיה לרבות אינטרנט, ולכל שימוש אחר, פרסומי ו/או מסחרי, בכל עת, על ידי מארגני התחרות.
2. המשתתפים מאשרים בעצם ההרשמה לתחרות כי הם מוותרים על זכויותיהם המוסריות תמונות ו/או בסרטי הווידאו שיצולמו על ידם כאמור לעיל, כאשר להנהלת התחרות שמורה הזכות הבלעדית לקבוע האם התמונות שיפורסמו ו/או יועתקו ו/או יעשה בהן שימוש יפורסמו בצירוף שם הצלם או בלעדיו.
3. המארגנים שומרים לעצמם את הזכות להפיק אלבום צילומים של התחרות, לוחות שנה (למכירה או לחלוקה בחינם), מסעות קידום מכירות של התחרות ושל מארגניה וכל שימוש אחר שיעלה על דעתם הקשור לתחרות ו/או למארגניה.
4. כל הצילומים ישמרו, ללא הגבלת מקום או זמן בארכיון הצילומים של מארגני התחרות. כל השימושים הנ"ל יבוצעו ללא צורך באישור נוסף, בכתב או בעל פה מהצלמים.
5. המארגנים יעשו ככל יכולתם לשמור ולטפל בצילומים בדרך הטובה ביותר. עם זאת, מומלץ לצלמים לגבות את כל הצילומים שלהם. למען הסר ספק, המארגנים או באי כוחם אינם אחראים לכל נזק ואו אובדן של צילומים במהלך התחרות, תהליך השיפוט, או כל זמן אחר.
6. ההרשמה לתחרות בטופס הרשמי מציינת אוטומטית את הסכמת הצלם/ת לכללים שנקבעו לעיל.


אחריות:
1. כל משתתף אחראי לביטחונו האישי והשימוש הנכון בציוד הצלילה בהתאם לחוק הצלילה הישראלי ובהתאם לכללי הצלילה של ארגוני הצלילה.
2. בסופו של כל יום נערכים ערבי Happy hour הכוללים שתיית אלכוהול. הצלמים והצוללים המשתתפים בתחרות אשר יש בדעתם להמשיך לצלול באותו ערב/לילה, מתחייבים שלא ליטול חלק בשתייה בערבים אלו, והמארגנים מזכירים לכל המשתתפים את הכלל: "שכששותים לא צוללים". אין המארגנים ונותני החסות אחראים להשלכות מעשיו של משתתף שלא קיים הוראה זו.
3. הצלמים חייבים לצלול לפי כל כללי הבטיחות והנהלים הנהוגים בישראל.
4. המארגנים ונותני החסות אינם ממליצים על אתר צלילה כזה או אחר.
5. המארגנים ו/או נותני החסות לתחרות אינם ולא יהיו אחראים לבטיחותם של הצלמים במהלך הצלילות שיבצעו במהלך התחרות ולא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם למי מהמשתתפים או לרכושם – מכל סיבה שהיא - במהלך הצלילות שלהם במסגרת התחרות.

כללי התנהגות ושמירה על הסובב הימי במהלך התחרות
כללי ההתנהגות כוללים את כל מפרץ אילת. יחד עם זאת יש להקפיד במיוחד בתחום שמורת האלמוגים ושונית תמר - גבולות שמורת האלמוגים (הים הדרומי) הם: בצפון- חוף קלאב מד. בדרום- גבול ישראל מצרים. במערב- קו גאות הים. במזרח- 500 מטר מזרחית לקו גאות הים.
1. חל איסור להיכנס לים בשמורה עם כפפות, סכינים או כל אביזר אחר העלול לפגוע בערכי טבע מוגנים, למעט ציוד צילום.
2. הכניסה והיציאה מהים תתבצע אך ורק דרך המעברים, או הגשרים המסומנים לכך.
3. לפני הכניסה לים, יש לאבטח את כל האביזרים, צינורות וציוד אחר למאזן הציפה, למניעת היתפסותם והיגררותם על השונית, ופגיעה בה.
4. יש להימנע משחיה על הגב (טילוף), בין שוניות בסביבה רדודה, כדי להימנע מפגיעת המיכל בשונית.
5. הצלילה בשמורה תתבצע במצב אופקי בלבד, ובמרחק בטוח מהקרקעית או משונית האלמוגים. יודגש כי שכיבה על קרקעית הים, עמידה על הברכיים או בתנוחה אנכית, פוגעת בשונית ולא תותר. יחד עם זאת, לצורך צילום בשלושת ימי התחרות, תותר ישיבה על הברכיים בקרקעית חולית, ולצורך צילום בלבד, ומבלי לבוא במגע עם השונית או בעלי חיים בה.
6. יש להימנע מהרחפת חול מהקרקעית.
7. חל איסור להכניס לשמורה חומר זר.
8. חל איסור מוחלט להאכיל דגים, להזיז בעלי חיים או ערכי טבע אחרים ממקומם, להזיז אבנים ממקומן, או לבוא במגע עם ערכי טבע בכל מהלך הצלילה.
9. חל איסור להיכנס לכוכים וסדקים לצורך תצפית או צילום, וכן אין לאחוז במה שנראה לצולל סלע חשוף לצורך ייצוב.
10. מומלץ ורצוי, להיעזר בבן הזוג לצלילה, לצורך שמירת הצלם מפגיעה בערכי טבע.
11. לתשומת לב הצוללים, כל פגיעה בערכי טבע מוגנים, הפרעה למהלך חייהם או יצירת פרובוקציה כגון מגע, האכלה או הטרדה ממנוחה, אסורה על פי החוק.
12. חל איסור להיכנס לשטח השמורה הקרקעית (שמורת האלמוגים), מעבר לשעות הפעילות בה.
13. טרם ההזנקה לתחרות הצילום, תיערך רשימת משתתפים ממוספרת, וכל משתתף יחויב לענוד תג עם מספר המשתתף שלו לצורך זיהויו מתחת למים. בנוסף, ייערך תדריך לכל ציבור המשתתפים לפני תחילת התחרות ב-8/9/2014 בשעה 21.00 בערב במלון "פרימה מיוזיק ".
14. צילומים בקטגורית האופנה בלבד יותרו באזור צילום מוגבל, מצפון לגדר השמורה ובתאום עם נציג הרשות עומרי זליגמן 057-6926493 או זיו נדר 050-3371219.

צלם שיעבור על אחד או יותר מהכללים המצוינים, המארגנים, לפי שיקול דעתם המוחלט, יהיו רשאיים לפסול אותו מלהשתתף בתחרות. החלטת המארגנים תהא סופית ובלתי ניתנת לערעור.

*הפניה בתקנון זה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לנשים וגברים כאחד.

כללי נוסף:
1. ההפקה מעודדת את השתתפות כלל הצלמים בתחרות, אך עם זאת שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה של צלמים שלראות עיניהם של המארגנים אינם עולים בקנה אחד עם נכונות התחרות.
2. ההפקה רשאית להפסיק השתתפות משתתף שחרג מן הכללים, ו/או שהתנהג התנהגות שאינה הולמת את התחרות, או שפגע במשתתף אחר ו/או יותר, ו/או שפגע באווירת התחרות ו/או מכל סיבה אחרת, בהתאם לשיקול דעתם המוחלט של המארגנים. החלטה בדבר הפסקת ההשתתפות בתחרות תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולא תזכה את המתחרה שנפסל בפיצוי ו/או החזר כלשהו.
3. ההפקה רשאית לבטל קטגוריה בתחרות ולא להעניק את הפרס בגינה אם לא נרשמו אליה די משתתפים ו/או במקרה בו לא הוגשו לקטגורייה עצמה מספיק הגשות סופיות על ידי מתחרים רשומים ו/או במקרה בו מחליטים השופטים כי רמתן האומנותית והמקצועית של הצילומים שהוגשו אינה עולה כדי הצגתן בתחרות. במקרה שכזה יוחזרו דמי ההשתתפות למי שנרשם רק לקטגוריה הזו ויהיה בכך כדי פיצוי סופי ומוחלט כלפי המשתתף, שלא יוכל לבוא בטענות כלפי ההפקה או מי מהקשורים אליה.
4. במידה ובוטלה השתתפות של צלם בתחרות, לא תתקבל הרשמתו בשתי התחרויות השנתיות הבאות לאף קטגוריה בתחרות. להפקה הזכות לשנות את החלטתה במקרים מיוחדים.
5. חל איסור מוחלט להתקשר בהסכם לשיתוף פעולה בין צלמים, להגשת צילומים שצילם א' בשם ב'. התחרות היא אישית ומחייבת כללי הגינות.
6. תביעות והתדיינויות משפטיות ככל שיהיו ביחס לתחרות זו יערכו בבית המשפט בתל אביב ובבית משפט זה בלבד.

מאחלים לכם בהצלחה,
צוות ההפקה

פרטים והתקשרות :

אתר התחרות הרשמי:www.eilatredsea.com
כתובת דוא"ל: info@eilatredsea.com
כתובת למשלוח דואר: ציפמן 51 רעננה טל: 09.7457055

הדפסשלח לחבר